Çevre Bilinci Ve Çevre Politikası

  Çevre Bilinci
 • ELLEAIR INTERNATIONAL TURKEY, ekolojik dengenin korunması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik teknolojileri tercih ederek çevre dostu üretim yapmaktadır.
 • Kozmetik, ıslak havlu ve bebek bezi üretiminde kullandığı hammadde ve ambalaj malzemelerini, doğaya ve insana zarar vermeyecek şekilde hassasiyetle seçmektedir.
 • Doğaya, çevreye saygı ve duyarlılık bilinci içerisinde, işletmede oluşan atıklarını, atık yönetimi yasal mevzuatlara uygun bir şekilde depolamakta ve lisanslı firmalara bertaraf ettirmektedir.
 • Üretimde doğal kaynak tüketimini azaltmak için reverse osmose sistemi ile suyun geri dönüşümü sağlamaktadır.
 • ELLEAIR INTERNATIONAL TURKEY, çevre mevzuatı gereği su, atık su, gürültü, emisyon ve atıkları ile ilgili tüm izlemeleri hassasiyetle yapmakta ve tüm mevzuat koşullarını titizlikle yerine getirmektedir.
  Çevre Politikası
 • Tasarımdan ürün yaşam döngüsü sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkileri belirleyerek bu etkileri kontrol altında tutmayı ve azaltmayı faaliyetlerimizi çevre mevzuatına uygun yürütmeyi,
 • Atıkları kaynağında azaltarak geri dönüşümünü veya uygun şekilde bertarafını sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,
 • Çevre yönetim sistemimizi gözden geçirerek sürekli iyileşme sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerde sürdürülebilirliği öncelikli kılmayı taahhüt ediyoruz.